close


Sven A. Blomberg (DK)

Sven A. Blomberg (DK)

I 1995 blev Sven A. Blomberg administrerende direktør i BRFKredit, og han har siden givet virksomheden en markant CSR profil. Han står nu i spidsen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, hvor han skal være med til at sikre, at virksomheders sociale ansvar - særligt ift. udsatte grupper på arbejdsmarkedet - prioriteres højt af danske virksomheder og i den politiske debat. Sven A. Blomberg anser socialt ansvar for mere end en dyd: ”Det er en investering i fremtiden, både for virksomhederne og for samfundet - og ikke mindst for den enkelte medarbejder”.

www.brf.dk