close


Fanny Posselt, social entreprenør,

Fanny Posselt, social entreprenør,

"Dette er historien om, hvordan jeg tager en pølsevogn under armen og udlever min drøm om at rette op på verdens uretfærdighed til trods for, at jeg i 2003 står med studiegæld, en kassekredit i bund efter tre år på Kaospiloterne, ingen erfaring fra længerevarende fuldtidsjob, ingen erfaring med at opbygge en virk­somhed og slet ingen erfaring hverken indenfor hot dogbranchen eller eksport, ingen brugbar forretningsplan, ingen tre-årig strategi og en bank, der tøver med at låne mig penge til op­start af egen virksomhed - specielt tøvende er de omkring købet af en pøl­sevogn.

Derfor kan jeg da godt sætte mig for at redde verden med en pølsevogn. Kan jeg ikke? Og således star­ter eventyret med Verdens mest berejste Pølsevogn som drivkraften bag virksom­heden Kontutto. Jeg realiserer min livs­drøm, og i 2013 kører den på tiende år. Hvor der er vilje, er der vej, og socialt entreprenørskab vækkes til live uden jeg ved det."

Fanny Posselt deltager i en analyse af felterne CSR og social innovation, der er et samarbejde mellem social og integrations ministeriet og Center for Social Økonomi med det formål at styrke og udbrede social økonomi i Danmark. Fannys erfaring gennem ti år som social entreprenør i samarbejde med private virksomheder er værdifuld i denne sammenhæng.

www.socialentrepreneurship.dk