close


Jens Prebensen (DK)

Jens Prebensen (DK)

Konsulent hos Bureau Veritas. Han har i 20 år arbejdet med miljø og CSR og er en af Danmarks førende eksperter i miljømærker. Jens Prebensen går ind for turbo-CSR: CSR skal være forretningsorienteret uden omsvøb og sigte direkte mod virksomhedens bundlinje. CSR skal være den røde tråd mellem virksomhedens værdigrundlag og værdi for kunden og virksomhedens interessenter. Og så skal CSR bruges i felten til at bygge strategiske alliancer og brande virksomheden.

www.bureauveritas.dk