Who Cares Wins 2013

Who Cares Wins 2013

Med både hjerne og hjerte

Danmarks førende CSR event

Link til You/Me Family
WAYNE VISSER, CSR VÄSTSVERIGE & WWF

22. marts 2013

WAYNE VISSER, CSR VÄSTSVERIGE & WWF

I denne uge tilbyder vi igen tre interessante blogindlæg fra Who Cares Wins 2013s deltagere, nemlig; Magnus Österman fra CSR Västsverige, Gitte Seeberg fra WWF og ikke mindst selveste Wayne Visser!

Magnus Österman from CSR Västsverige explains their view on how they propose to go even further beyond shared value in the CSR sphere:
”Are shared values enough? Is this the remedy that the world has been waiting for? Do we not require more if we want to build a solid ground for the actions that will save our planet? I suggest that parties with shared values establish a “social contract”, a declaration of long-term cooperation and support, not too unlike a business agreement.”

”Vi anser virksomheder for at være betydelige forandringsagenter i vores samfund. Og gennem dialog og samarbejde kan vi derfor opnå fremskridt for miljøet, som ellers ikke ville være mulige. Vi anser det for vores rolle at være indpisker hos virksomheden, når målene for CSR-arbejdet skal fastlægges. Og vi er ikke bange for at tage fat i de virksomheder, der i udgangspunktet langt fra er best in class.”
Sådan lyder det fra WWF når talen falder på CSR og partnerskaber med virksomheder. Gitte Seeberg deltager i Who Cares Wins og er paneldeltager i ngo-regi, hvor hun vil tale mere om WWFs arbejde med CSR.

Wayne Visser fortæller her om hvordan han, gennem en analyse af CSR gennem de sidste årtier, ser fremtidens CSR udforme sig.
”Det er min overbevisning at Strategisk CSR – ligesom dets forgængere med defensiv, filantropisk og salgsfremmende CSR – har bragt os i en krisetilstand. Helt specifikt er disse tilgange ikke i stand til at ændre vores alvorligste globale problemer, som er de selvsamme emner CSR påstår at være optaget af at ændre, og derfor er de oprindelige tilgange måske med til at distrahere os fra de virkelige emner, som går på virksomheders rolle som ”årsag” til den sociale og miljømæssige krise vi står overfor. Årsagen til den fejlvurdering af tilgange er baseret på hvad jeg kalder de tre forbandelser af CSR 1.0, nemlig at det er CSR tilgange som er gradvise, perifere og som ikke er økonomisk lukrative.”

Ved at følge disse links kan du læse alle tre blogindlæg:
Magnus Österman, CSR Vestsverige:
http://media.wix.com/ugd//3e3c3e_0a471fb9521840e78368a0c4f2ca5377.pdf
Gitte Seeberg, WWF:
http://media.wix.com/ugd//3e3c3e_06fe673831d7f28cde7415bd7bf96f99.pdf
Wayne Visser:
http://media.wix.com/ugd//3e3c3e_3544db6b6e11027240c19473a0eb40ec.pdf

FLERE NYHEDER